Животновъди от Петлино и Прилепци: „Възрожденци“ е рай за нашите крави!

Животновъди от Припелци и Петлино водят кравите си на паша в междублоковите пространства във „Възрожденци”, жалват се обитателите на най-големия кърджалийски квартал.

„Най-доброто място за паша е тук, между блоковете и край реката”, отговорил на забележките, че не е редно зелените площи да се използват за паша, един от стопаните на крави от Прилепци.
Вече има подадени сигнали в Общината, като не закъсняла и първата санкция. Собственик на крави бил глобен 100 лева, защото нарушава Наредбата за обществения ред. Той обаче обжалвал и на първа инстанция глобата паднала. Причината за отмяната на наказателното постановление е грешка на чиновника, изготвил документа.
Животновъдът пуснал 5-те си крави в  кв.”Възрожденци”, на  бул.”Христо Ботев”,  в междублоковото пространство между  втори и 13-ти блок и до кафе „Бислав”.
Двама служители на полицията забелязали оставените без надзор крави и по ушните марки стигнали до собственика им. Мъжът от Петлино отказал да подпише акта, но подписал разписката за връчване на препис от него.
Съдът е стигнал до извода, че има извършено нарушение, защото стопанинът оставил животните си свободно на обществено място. При налагане на наказанието обаче  общинският служител не е посочил правилната алинея от наредбата, по която трябва да е санкцията.
Спорът ще се решава на следваща инстанция – Административния съд.
hard admin

*

Top