Жителите на Бенковски пред Таушанова: Проблем №1 е безработицата, №2 – недостиг на общински жилища

Областният управител Иванка Таушанова се срещна с учителите от СОУ „Н.Й.Вапцаров” в с. Бенковски, които й благодариха за извършения спешен ремонт на сградата.
В края на октомври м.г. гимназията пострада от проливните дъждове, а директорът алармира областния управител за спешната необходимост от ремонт на покрива, през който водата нахлу в класните стаи. След намесата на областния управител бе свикана Междуведомствена комисия и бяха осигурени средства за незабавно възстановяване на корпуса и осигуряване на нормални условия за учебна дейност. Таушанова се увери на място, че покривът вече е ремонтиран и учебният процес не е застрашен.
На срещата с учителите присъстваха директорите на най-големите училища в община Кирково и началникът на РИО Гроздан Колев. Основната тема на разговорите бе новият Закон за средното образование, който вече е минал на първо четене в парламента. Очакванията са той да направи българското образование по-адаптирано към реалната икономика и да се фокусира върху човешкия фактор. Таушанова бе категорична, че учителят е най-важната фигура в системата и от него зависи тя да произвежда качествен продукт. Тя съобщи на учителите, че през новия програмен период на ЕС 2014-2020 г правителството е договорило оперативна програма „Образование и наука”, което е показателно за ангажимента на държавата към динамичното развитие на сектора. На срещата бяха повдигнати важни въпроси, свързани със социалния статус на българския учител, неговото кариерно развитие и заплахата от кадрово обезкървяване на образованието. Областният управител подчерта, че учителите у нас са изключително добре подготвени и в годините на прехода напълно неоснователно е накърнен престижът на професията. Заслужавате високо самочувствие и  респект от страна на обществото, заключи Таушанова. 
Преди срещата с учителите областният управител проведе и изнесена приемна в Бенковски, на която жителите на селото поставиха сериозни социални проблеми, свързани с липсата на работа, недостига на общински жилища за крайно нуждаещи се, грижата за хората с увреждания и ниската активност на местната власт да кандидатства по програми за социална защита.
hard admin

*

Top