Забраниха движението на овце и кози в област Кърджали

Заместник-областният управител на Кърджали Муса Сеидахмед свиква в четвъртък от 10.30 часа заседание на областната епизоотична комисия, за да  бъдат набелязани  конкретни мерки за предотвратяване  на проникването и разпространението на болестта  Шарка по овцете и козите. Тя е констатирана в с. Стоилово,  област Бургас и в с. Кочан, област Благоевград.
Със заповед на министъра на земеделието и храните са забранени пазарите и изложбите на дребни преживни животни на територията на областите Бургас, Ямбол, Хасково, Кърджали, Смолян и Благоевград.
Животновъдите, които отглеждат дребни преживни животни, не трябва да позволяват смесване на животните с други стада при паша и водопой, а също не трябва да  закупуват животни с неизвестен здравен статус.
На територията на областите Бургас, Ямбол, Хасково, Кърджали, Смолян и Благоевград е забранено движението на живи овце и кози, с изключение на тези, които са предназначени за незабавно клане.

—————————————————————–
Посрещнете 8-ми декември със sпециална оферта за всички студенти в хотел Рила

hard admin

*

Top