Закритият от съда мюсюлмански пансион във „Възрожденци” „презареди” с нови обитатели

Мюсюлманският пансион в кърджалийския квартал „Възрожденци” се изпълни с нови обитатели. Около петнадесетина деца бяха докарани с автомобили на персонала в общежитието по време на почивните дни около националния празник, видя репортер на . Непълнолетните бяха настанени в стаите на духовния център.
Общежитието се намира в централната част на квартала, между блоковете 28, 25 и 24. Както вече писахме, Апелативният съд в Пловдив окончателно затвори пансиона, потвърждавайки решението на съда в Кърджали.
Магистратите прекратиха дейността на „Сдружение за здравно, образователно, спортно и културно подпомагане” (СЗОСКП), което стопанисаше пансиона.
Припомняме, че до намесата на магистратите се стигна след като две непълнолетни сирийчета бяха открити в пансиона при проверка на Държавната агенция за закрила на детето. Общо при проверката, извършена по искане на прокуратурата през март 2014 г. бяха установени шест малолетни и непълнолетни деца. Те са обучавани в Коран курсове без изричното разрешение на родителите. Едно от децата на 13 години не е посещавало училище.
Ще припомним, че ислямско общежитие отвори врати преди около четири години в центъра на кърджалийския квартал „Възрожденци”. Пансионът се поддържаше от сдружение ЗОСКП, което е вписано в регистъра на сдруженията с нестопанска цел на Кърджалийския окръжен съд с рег.№916 от 14.12.2006 г.
Основният предмет на дейност е изграждане на пансиони за ученици. В тях се настаняват деца в затруднено материално и финансово положение, като се поемат необходимите разходи за храна, дрехи, отопление, лекарства.
Сдружението е разследвано по искане на прокуратурата. През декември 2012 г. е направена проверка и е констатирано наличието на две непълнолетни и две малолетни лица. Нямало регламентиран ред за постъпването на децата. Три от тях са имали договори за наем, сключени от родителите, а едно – не.
За децата се грижел персонал от шест души, като двама от тях, включително и имамът са назначени с договор с Районното мюфтийство в Кърджали.
Районна прокуратура констатира, че сдружението предоставя социални услуги без да има издаден за това лиценз. То е работило на базата на удостоверение, издадено от Община Кърджали. В него се разрешавало дейност като пансион с две звезди. Предоставените стаи са десет на брой.
При втората проверка извършена от Държавната агенция за закрила на детето през 2014 г. се констатира, че в регистрите не са вписвани лицата, които живеят в пансиона.
Воденият Коран курс е под егидата на Главно мюфтийство. Отново няма изрично съгласие на родителите. Пак липсва лиценз за социални услуги.

hard admin

*

Top