Заместване на пазара на труда в Кърджали: 76 нови работници на всеки 100 пенсионери

България вече изпитва сериозни затруднения в заместването на хората, които излизат от трудоспособна възраст. През 2012 г. 100 пенсионери са заменяни от 64 влизащи в трудоспособна възраст българи. В началото на този век стоте напускащи трудовия пазар заради навършване на възраст са заменяни от 124 души, способни да се трудят.
Най-благоприятно е съотношението на заместване на пазара на труда в областите Сливен – 79 нови работници на всеки 100 пенсионирани, Кърджали и Благоевград – по 76, и Търговище – 74. Най-нисък е този показател в областите Габрово и Видин, където 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, се заместват съответно от 47 и 50 лица.
За да поддържа социалните си системи в състояние на застаряващо население, България ще е принудена да увеличи драстично дълговете си, става ясно от отчета на националната демографска стратегия.
 
Още по темата – тук

—————————————————————–
Само сега спечели смартфон SAMSUNG и още много награди!виж

hard admin

*

Top