Започва акцията “Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!”

„Акция на полицията “Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!” започва от днес в областта и ще продължи до 31 октомври 2014 г. Целта е да се ограничат предпоставките за пътни злополуки с една от най-уязвимите групи участници в движението по пътищата през рисковия период в началото на новата учебна година. В Пътна полиция-Кърджали е направен анализ на произшествията с деца през лятната ваканция, през миналата учебна година и са набелязани местата, където ще се осъществява засиленият контрол – в районите на рисковите кръстовища, край паркове и градини, където играят деца и около учебните заведения със старта на занятията на учениците.
До 15 септември ще бъдат извършени проверки на охранителния режим на учебните заведения. В началото на учебната година съвместно с Отделите за закрила на детето ще се осъществяват проверки по заведенията за присъствие на малолетни и непълнолетни след определения час. През учебната година ще продължи и програмата “Полицията в училище”, свързана с превенция на агресията, употребата на наркотични вещества, личната безопасност.
24rodopi.com
hard admin

*

Top