Заседава Оперативното бюро на ОблС на ДПС

Тази вечер в Кърджали се проведе заседание на Оперативното бюро на Областния съвет на ДПС. В него участваха  кметовете на общините Ардино,Момчилград, Кирково, Кърджали, Черноочене, Крумовград, председателите на ОбС на ДПС от Ардино, Джебел, Момчилград, Крумовград, Кърджали, Черноочене, Кирково, народните представители Ердинч Хайрулла, Мустафа Ахмед и Салиха Емин, евродепутатът Неджми Али и председателите на младежките организации на ДПС в региона, съобщиха от областното Оперативно бюро.
На заседанието бяха разгледани актуални политически въпроси като се направи анализ на политическата ситуация в региона и страната, подготви се решение за провеждане на заседание на Областния съвет на ДПС като се уточни и дневния ред. Коментирана бе подготовката за отбелязване на 26-годишнината от учредяването на кърджалийската организация на ДПС, което ще се състои на 8 януари 2016г. Изслушана беше информация за провежданите отчетно-изборни събрания  по местни съвети за предстоящите  отчетно-изборни конференции на ДПС в общините на област Кърджали, като всички докладчици уведомиха Оперативното бюро, че събранията се провеждат съгласно утвърдените графици и без проблеми.
Заседанието се ръководеше от двамата заместник-председатели  на ОблС на ДПС инж.Хасан Азис и Себихан Мехмед.
hard admin

*

Top