Застрашените в Източните Родопи: 75 двойки белоглави лешояди, излюпиха се първите малки

Първите белоглави лешоядчета за тази година се излюпиха по-рано този месец в „Студен кладенец”, един от приоритетните за По-диви Родопи райони в Източни Родопи. Най-голямата в България естествена популация на белоглави лешояди се намира именно там, посочиха от сдружението.
При преброяването на птиците през февруари бяха регистрирани общо 75 двойки белоглави лешояди в Източните Родопи. Това се случи по време на редовния мониторинг на естествената популация на вида в България. Тогава бяха посетени всички известни настоящи и исторически находища на вида от експерти на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) и представители на ловно стопанство „Студен кладенец”. От регистрираните 75 двойки със заети гнезда, 58 вече мътят, а останалите все още строят гнездата си. По-голямата част от установените двойки са от възрастни птици. В района на Маджарово са регистрирани 35 двойки и 42 в района на „Студен кладенец”. Най-много заети гнезда на една скала са отчетени край Маджарово – 19 двойки.
Видът е бил многоброен в България до края на 19-ти век, след което започва да изчезва. Това се дължи главно на отравяне и умишлено преследване на птиците. Смятан е за изчезнал от страната през 60-те и 70-те години на миналия век. През 1978 г. в района на „Студен кладенец”, Източните Родопи е намерена една размножаваща се двойка, а през 1986 г. е била открита колония близо до град Маджарово, състояща се от около 20 птици и три гнездящи двойки. Следват първите преки дейности по опазване на вида, сред които мониторинг, изкуствено подхранване и работа с местните общности. Благодарения на тях постепенно популацията на белоглави лешояди в Източните Родопи се увеличава от около 10 двойки през 1990-те до 70 през 2014 г. Въпреки положителната тенденция, бъдещето на вида е още несигурно и нестабилно и са необходими повече усилия за опазване му.
В момента тече петгодишен LIFE +  проект “Опазване на Черния и белоглавия лешояд в трансграничния район на Родопите”,  разработен от Rewilding Europe, в партньорство с Фондация „По-диви Родопи”, Българското дружество за защита на птиците, WWF Гърция, Фондация за опазване на лешоядите и Гръцкото орнитологично дружество. Проектът цели да възстанови и разшири популациите на белоглав лешояд в тази част на Балканите главно чрез увеличаване на наличната храна, намаляване на смъртността заради бракониерство, отравяне и токов удар от електропроводи. Във фокуса на проекта е и подкрепата на заинтересованите страни, включително насърчаване на местния бизнес, свързан с наблюдението на лешоядите и други видове природоопознавателен и алтернативен туризъм. Предвижда се повишаване на осведомеността на широката общественост за ползите от опазването на лешоядите.
24rodopi.com
hard admin

*

Top