Заустват ли се води от рудник Ада Тепе в река Крумовица?

Най-модерната мина за злато у нас – Ада Тепе край Крумовград, работи в нарушение на действащото законодателство.

Въпреки клетвите на инвеститора, че прилага “нулево заустване” на отпадъчни води, които се използвали в оборотен цикъл след пречистване, а пречистените излишни води щели да се заустват под Крумовград,


…три отделни и независими една от друга проверки на сдружение Балканка, РИОСВ Хасково и Басейнова Пловдив от есента на миналата и началото на тази година показаха, че тези твърдения на инвеститора не са верни.

Ето само два цитата от протокола на Басейновата:

“В хода на проверката и при извършения обход на обекта се установи, че освен точката на заустване след пречиствателна станция /ПСОВ/, са налице още девет точки, от които се извършва

…заустване на Дъждовни Отпадъчни Води в повърхностния воден обект река Крумовица…
…заустването на дъждовни отпадъчни води в река Крумовица без осигурено пречистване И В Противоречие с изискванията на чл.132 от Закона за Водите

…Е И Извън параметрите на издаденото разрешително…”

Вследствие на гореизложените нарушения, ефектът върху река Крумовица е очеваден от прикачените снимки – през есента на миналата година коритото на реката ПОД мината беше задръстено с тиня, а над мината тиня не се наблюдаваше никъде.

Изследванията на тинята в лицензирана лаборатория показаха Завишени Съдържания на Арсен и Никел

…над стандартите за качество на речни седименти, възприети в някои държави от ЕС, но не и у нас – неслучайно.

Под показания участък, в терасите на реката се намират питейни кладенци на общината, а подземните води са в пряк контакт с водите в реката…

Разбира се, инвеститорът би могъл да търси решение с допълнителни инвестиции, но

…предвид Разоряващата Го Концесионна Такса, прекомерно наложена в Полза на държавата от Властта, надали ще може да си го позволи, иначе ще фалира.

Засега водите в питейните кладенци над Крумовград не показват надвишения на стандартите, но те все пак са отдалечени от мината и ще им трябва Време.

И въпреки че Басейновата не е наложила санкции и не е спряла обекта, както се изисква по закон,

ние ги поздравяваме, съзнавайки че не е лесно да се изправиш срещу Цялата Власт, която “Живее” не зле от подобни “устойчиви” инвестиции.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Copy link
Powered by Social Snap