Защитната дига на Крумовица е готова

Областният управител на Кърджали Никола Чанев откри официално възстановената защитна дига на р. Крумовица на входа на Крумовград. Обектът бе изпълнен с евросредства по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег Гърция – България 2014-2020. На събитието присъстваха кметът на общината Себихан Мехмед, представители на фирмата-изпълнител /“Саварона“ ЕООД/ и надзора /„Екоинженеринг“ ЕООД/, общински съветници, граждани, експерти от областната и общинската администрация.

Специални гости на откриването бяха представителите на Секретариата на Програмата за трансгранично сътрудничество в Солун Галина Георгиева и Димитрис Лиацис, които оцениха високо направеното в коритото на реката с цел превенция на наводненията и подчертаха, че изграденото предпазно съоръжение е нагледен пример за целесъобразно усвояване на европейски пари в полза на хората и подобряването на инфраструктурата. По думите им, Програмата ще продължи да финансира и през следващия програмен период проекти за предотвратяване на риска от наводнения и овладяване на свлачищни процеси, защото са важни за сигурността на населението.

Функцията на дигата е да защити пътя Момчилград – Крумовград от високите води на реката, които заливаха обработваеми площи и заплашваха да откъснат шосето.  Областният управител поздрави проектантите, изпълнителите и надзора за качественото изпълнение. Кметът Себихан Мехмед заяви, че проектът решава един от най-болезнените проблеми на града и ползата от него е комплексна – и за пътната инфраструктура, и за земеделските земи, и за управлението на водите.

Обектът бе реализиран по проекта „Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения“, по който Областна администрация Кърджали си партнира с  етири администрации от българска страна и три от гръцка. Наред с укрепването на дигата на Крумовица, в област Кърджали е изградена и защитна дига на р. Джебелска при с. Тютюнче. Двата обекта са на обща стойност 1 090 000 евро.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *