За втора година абитуриентите в Кърджали са с най-добри оценки в страната

Учениците завършват гимназия с по-висок успех

“Противно на очакванията за срив в постиженията на учениците, успехът на гимназистите се повишава. Много добър 4.70 е средният успех на всички, които тази година са завършили гимназия. Това показват данните на министерството на образованието за 2013 г. за 989 от общо 1026 училища. Към момента в базата данни са вкарани резултатите на 48 109 учащи се, на които е издадена диплома за средно образование. Постиженията им се подобряват с 0.07 в сравнение с 2012 г., когато средната оценка в дипломата беше 4.63. За разлика от м. г. данните до момента показват, че гимназистите в нито една област не са успели да достигнат среден резултат 5.00.
За втора поредна година възпитаниците на средните училища в Кърджали излизат най-напред в класацията. Разликата спрямо 2012 г. е само в една стотна – през 2013 г. средният успех на всички завършили в областта е 4.99, докато м.г. беше 5.00. Добрите резултати се дължат най-вече на абитуриентите от езикови и математически гимназии в Кърджали – среден успех 5.52. Сред тях е и Гимназията с преподаване на чужди езици “Христо Ботев”, която с Първа езикова гимназия във Варна тази година дели шестото място по представяне на матурите. Образователният модел в Кърджали се превръща в своеобразен феномен, след като дванадесетокласниците от областта са първенци и на матурите.
Средно с 5.52 са завършили и възпитаниците на профилираните гимназии във Видин.
Втори по успех в страната са учениците от Велико Търново. Средната оценка в дипломите им е 4.92. Гимназистите от Плевен са на почетното трето място със среден успех от средното образование 4.88, като са постигнали значително подобрение на образователните постижения спрямо м.г. Тогава средният резултат в дипломата беше 4.61. Сред областите с високи резултати са Видин (4.86) и Монтана (4.84). Въпреки концентрацията на много елитни училища столицата е на седмо място по среден успех със среден резултат (4.80). Средната оценка в дипломите на учениците от Варна е 4.76, което ги отвежда на девето място по успех сред връстниците им в страната. Най-сериозен е напредъкът в постиженията на възпитаниците на училищата в област Пазарджик. За м.г. средният резултат в дипломата беше 4.33, докато през 2013 г. вече е 4.63, въпреки че учащите се в оздравителните училища в Пазарджик имат среден успех 3.97.
В общата статистика прави впечатление оценката на гимназистите от средните общообразователни училища в Търговище. Въпреки че са завършили обикновено паралелки, в които се приема без изпит, средният им успех е 5.08 и е по-висок в сравнение с връстниците им от профилираните гимназии в Силистра и Смолян (5.07), Сливен (5.03), Разград (5.02) и Шумен (5.00). Забележителни резултати са показали и завършилите училища по изкуствата в София (5.17) и в Бургас (5.12). С най-ниски средни постиженията са дипломираните от спортни училища в Разград – 3.65. Най-ниски са и резултатите на учениците от Разград (4.34), и то със забележимо по-лошо представяне в сравнение с 2012 г. ( 4.54). Сривът в знанията им по всички предмети за последната година е с 0.20 и вероятно ще се окаже червена лампа за експертите на Министерството на образованието. Нивото на образование в областта се нуждае от анализ и поради друга причина – две поредни години най-слабите оценки от изпитите по български език и литература и по математика в страната са точно на седмокласниците от Разград. На предпоследно място са учениците от област Пловдив. Тази година те са завършили средно образование с 4.52. Една от възможните причини за недоброто представяне са ниските постижения на възпитаниците на училищата за деца със специални образователни потребности, духовните училища и спортните училища. В дъното на таблицата по успех са Добрич (4.53) и Перник (4.54). И в тези две области средният успех се “смъква” най-вече от ниските оценки на възпитаниците на спортните училища.
Общо 16 ученици са завършили трите държавни училища в чужбина – в Прага, Братислава и Будапеща. Техният среден успех от дипломата за средно образование е 5.04. Подобрението е значително спрямо м. г., когато успехът в дипломите им беше 4.56. Тогава възпитаниците на трите училища бяха 18.
Ванина Стоянова, Виктор Блъсков, “Сега”

ПО ОБЛАСТИ
1. Кърджали 4.99
2. Велико Търново 4.92
3. Плевен 4.88
4. Видин 4.86
5. Монтана 4.84
6. Благоевград 4.81
7. София-град 4.80
8. София-област 4.79
9. Варна 4.76
10. Кюстендил 4.73 и Смолян 4.73
hard admin

*

Top