За една година Кърджали увеличи населението си с 85 жители, Джебел – с 33, Ардино – с 8

През миналата година от общо 257 български града само 35 са увеличили броя на населението си. Това сочи справката, направена в Националния регистър на населените места (НРНМ) на НСИ за броя на жителите по населени места към 31 декември 2013 година.
Кърджали е увеличил населението си с 85 жители, Джебел – с 33, Ардино – с 8.
Най-голямото село в България е Лозен – с повече жители от над половината градове в страната – 6322 души. То е увеличило жителите си през 2013 г. с нови 39 души. По брой на жителите си Лозен е по-голямо от общо 142 български града или това са повече от половината, а е по-малко от само 115 града. Второто по големина като брой жители село в страната е силистренското Айдемир.
От всички градове, в които се отчита увеличение на броя на жителите, само седем са областни центрове – Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Кърджали, Пловдив и София.
През 2013 година най-голямото увеличение на населението е регистрирано в София. Броят на жителите на столицата през годината се е увеличил с 8357 души и е достигнал 1 212 935. Справката в регистъра показва, че след София с най-много жители е нараснал Пловдив (1964 души), следван от Варна (1131). Останалите областни центрове, в които се отчита ръст на населението, са Бургас (413 души), Велико Търново (109), Кърджали (85) и Благоевград (81 души). Най-голямо увеличение на населението в необластен град има в Несебър, в който през 2013 година жителите са се увеличили с 524. В Свети Влас жителите за година са се увеличили с 230 души.
24rodopi.com
hard admin

*

Top