За 7-те месеца на 2014-та НАП в Кърджали събра над 4 млн. лв. повече от миналата година

Очакват 100% изпълнение на годишния план

Приходите от данъци и осигурителни вноски, събрани от офиса на Националната агенция по приходите (НАП) в Кърджали за седемте месеца на годината са 51 921 000 лв., което е с  4 169 000 лв. повече от постъпленията за същия период на миналата година. Очаква се в края на годината приходите, събирани от НАП да достигнат 92 623 000 лв., което е 100% от годишния план, съобщиха от кърджалийския офис на приходната агенция.
Събираемостта на данъка върху доходите на физическите лица, за седемте месеца достига 8 818 000 лева или ръст от над 1 018 000. лв. спрямо миналата година. Постъпленията от корпоративни данъци са над 4 497 000 лв. или увеличение с 1 647 000 лв.; приходите от данък върху добавената стойност са малко над 7 390 00 лв. или увеличение с 2 059 000 лв. спрямо края на юли 2013 г.
При осигурителните вноски общо постъпленията за социални и здравни вноски за периода са  29 573 000 лв., което е с над 426 000  лв. повече от миналата година. Най-голям е ръстът на приходите от здравно осигуряване, които са с 919 000 лв. в повече спрямо 30.07.2013 г.
24rodopi.com
hard admin

*

Top