„Зейбеклер” от Момчилград омагьоса юруците в Македония


Гюнер ШЮКРИ
Бурни аплодисменти получи момчилградската група „Зейбеклер“ и солистите Семра Роси и Мустафа на 10-ия традиционен международен фестивал на юруците в Македония. Момчилградчани бяха гвоздеят на празничната програма, която се проведе в Тополница, Радомиш. Организатор на културната проява бе сдружението на турците в Източна Македония.
„За първи път участваме във форума. Почти цялата програма бе представена от наши изпълнения. Над два часа останахме на сцената, за да покажем на македонските любители на фолклора, красотата на румелийските и турските народни обичаи, песни и танци”, заяви ръководителят на група „Зейбеклер” Метин Хасан. Той изказва своята благодарност на секретаря на Министерство на труда и социалната политика на Република Македония Енвер Юсеин и на председателя на сдружението за културни изкуства в Македония Зия Саит на за оказаното съдействие.
Група Зейбеклер” е създадена през 2006 г. Досега има безброй участия в регионални, областни, национални и международни прояви. Изнесли са блестящи концерти в България, Турция, Гърция, Македония и Швеция. В репертоара си включва танците, игрите и ритуалите на всички етноси, населяващи Балканския полуостров.
24rodopi.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *