Зелена светлина за Ада тепе, следват 9 златодобивни години

Последната пречка пред разработването на златното находище край Крумовград беше премахната, след като Върховният административен съд потвърди решението на министъра на околната среда и водите Нона Караджова от ноември 2011 г. да даде зелена светлина на проекта. През последните няколко години инвестиционното предложение на “Болкан минерал енд майнинг” (БММ), което е дъщерно дружество на канадската Dundee Precious Metals (DPM), премина през дълги процедури на обжалване. Решението на петчленния съдебен състав от 4 март обаче е окончателно и дава възможност на компанията реално да започне работа.
Развитието на проекта в Крумовград е пример за това как административното протакане и атаките от екоорганизациите могат да отложат една инвестиция с години. Проучванията на находището започнаха още през 1997 г. по времето на предишния собственик – ирландската Navan Resources, и продължиха, след като DPM купи БММ. През 2005 г. компанията вече беше готова с геолого-икономическия си доклад и внесе документи в Министерството на околната среда и водите, оглавявано по онова време от Джевдет Чакъров.

В продължение на две години инвестиционният проект на DPM, който включваше изграждане на инсталация за производство на метали в Челопеч (където компанията е собственик на “Челопеч майнинг”) и разработване на находището край Крумовград, остана блокиран заради отказа на Чакъров да подпише одобрения ОВОС, припомнят от „Капитал”.
През 2007 г. ВАС задължи министъра да вземе решение, което той направи чак през 2008 г., като подписа проекта. На този етап обаче активно се включиха екоорганизациите, като главното им притеснение беше, че предложението предвиждаше използването на цианиди за преработка на рудата до злато. Две години по-късно – през 2010 г., съдът отмени положителното решение на Чакъров, а инвеститорът се отказа от проекта си и процедурата беше прекратена.
DPM изцяло преработи предложението си и внесе ново, този път без използване на цианиди. Междувременно компанията купи завод в Намибия, където да преработва концентрата.
През следващите две години новият проект продължи да привлича вниманието на екоорганизациите, които оспорваха всеки етап от процедурата. Така се случи с концесията, която компанията получи през февруари 2011 г. за срок от 30 години и която ВАС потвърди окончателно година по-късно. Решението на министър Нона Караджова от ноември 2011 г. да одобри инвестиционното предложение също мина през две инстанции, както и постановеното с него предварително изпълнение. Въпреки че съдът потвърди правото на компанията да започне работа докато текат обжалванията, от DPM коментираха тогава, че ще изчакат приключването на всички процедури. Така на практика осем години след като компания заяви желание да разработва находището и близо три години след като представи ревизираното си предложение, изпълнението на проекта вече може да започне.
 
Проектът
 
Инвестиционното предложение на “Болкан минерал енд майнинг” предвижда разработване на участъка “Ада тепе” от находището “Хан Крум” край Крумовград. Годишно по открит способ ще се добиват средно 850 хил. т руда, която ще се преработва във флотационна фабрика до концентрат. При този добив разработването на находището ще продължи 9 години. Преди това за около 2 години ще бъдат изградени необходимите съоръжения, включително модерно депо за минни отпадъци, което ще замести традиционното хвостохранилище. След приключването на работата между 2 и 4 години ще се извършва рекултивация на терена. Общите капиталови разходи се оценяват на 153.50 млн. долара, а инвестицията трябва да се изплати за малко повече от три години. В етапа на строежа на съоръженията ще бъдат ангажирани около 300 души, 230 ще работят по време на експлоатацията и 50 при рекултивацията.
hard admin

*

Top