Златодобивът на Ада тепе ще стартира през 2016-та! 40 на сто от паричния поток ще отива в държавата, а заплатите ще стигнат 1 500 лева

До пролетта на 2014-та „Дънди прешъс металс” се надява да получи всички необходими разрешителни за златодобива на Ада тепе и да започне строителството на базата. Това твърди изпълнителният директор на компанията Алекс Нестор.
„Концесионното възнаграждение не е всичко, което държавата получава. В Крумовград правихме икономически разчети и установихме, че 40% от паричния поток ще отива в държавата под една или друга форма. Това са данъци, такси, осигуровки. Има и социален аспект, който е изключително важен. Големите минни компании разработват редица проекти съвместно с общините и дават работа на много хора. Създава се поминък за населението в едни от най-бедните региони на страната. В момента дружествата от минерално-суровинния сектор осигуряват работа на 25 000 пряко ангажирани и още 120 000 в съпътстващи дейности. Средната работна заплата в сектора е 14 800 лв. на година, а в рудодобива е 18 хил. лв., това прави 1500 лв. месечно. Всички дружества спонсорират културата, спорта и други важни обществени дейности”, твърди пред столичен всекидневник Алекс Нестор, изпълнителен директор на директор на „Дънди прешъс металс” – Крумовград и директор е на дирекция „Корпоративни и външни отношения” в „Дънди прешъс металс Инк”.
„Дънди прешъс металс” вече има концесия за Крумовград, има положително решение по Оценката на въздействието върху околната среда, приключиха и съдебните дела по обжалванията на концесията и ОВОС.
„Наистина има забавяне, основно от страна на общината, но се надяваме да успеем да го преодолеем и проектът да тръгне с пълна скорост”, добавя Алекс Нестор.
На въпрос „Кога очаквате да започне реалният добив?”, изпълнителният директор отговаря:
„Трудно е да се каже, защото в момента все още събираме необходимите разрешителни. Ако получим всички документи до пролетта на следващата година, строителството ще отнеме от 18 до 24 месеца. Това означава, че ще може да почнем работа най-рано в края на 2016 г.”.
 
Очаквайте подробности

—————————————————————–
Само сега спечели смартфон SAMSUNG и още много награди!виж

hard admin

*

Top