Ивайловград в списък „По 200 000 лева за 28 общини“

„Поредно признание за стила на работа на Общинска администрация и пореден успех в полза  на жителите от Общината”, така определи кметът на Ивайловград Диана Овчарова включването на общината сред 28-те в България, които ще получат безвъзмездно финансиране в размер на 200 000 лева, за да изготвят своите Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие.
Така Община Ивайловград ще бъде подготвена за следващия програмен период и няма да се налага да се търси собствен финансов ресурс за изработването му.„За мен това е колосален успех, който се дължи на последователната и целенасочена политика, която води общината, с оглед перспективите за развитие в периода до 2025 г. Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие ще бъдат задължителното условие, без което няма да се финансират проекти по линията на Структурните и Кохезионните фондове на ЕС” – поясни кметът.
hard admin

*

Top