Ивайловград започна саниране на гимназията

Започна реновацията на сградата на ивайловградската гимназия-СОУ „Христо Ботев”, обяви кметът на общината Диана Овчарова. Това стана възможно след подписаното на 27 май тази година Споразумение за определяне на правата и задълженията при изпълнение на проект „Енергийно ефективни мерки в обществени сгради – V транш” между Министерството на енергетиката и Община Ивайловград.
Дългоочакваният ремонт на стойност 250 хиляди лева започва след извършена задълбочена и сериозна подготвителна работа от страна на Община Ивайловград – разработване на проектното предложение, възлагане на доклад и приемане на оценка за енергийна ефективност, както и включването на обекта в Програмата за Енергиййна ефективоност на Общината (2005-2015) и кандидатстването пред фонд „Козлодуй”.
„Последователни сме в действията и усилията си да превърнем Ивайловград в по-добро място за живеене, а училището е само един от елементите в тази мащабна и амбициозна програма. Държа да подчертая, че финансирането е осигурено изцяло от фонда по проекта и с нищо не натоварваме бюджета на общината. Имам гаранциите на фирмата – изпълнител, че няма да бъде нарушен учебния процес, а обектът ще бъде приключен в срока по договора за изпълнение до 30.10.2013 г. Предварителните изчисления в доклада показват, че благодарение на предвидените мерки разходите за електроенергия и топлоенергия ще се понижат драстично в следващия отоплителен сезон. Повишената енергийна ефективност на сградата ще позволи на гимназията да получи Сертификат категория А, съгласно Наредбата за сертифициране на сгради за енергийна ефективност. След детската градина училището ще е втората сграда в града с такъв Сертификат”, каза Диана Овчарова.
След като през 2012 г. беше премахнато опасното западно крило и се изгради изцяло ново на стойност 1 560 000 лв., тази година Община Ивайловград изпълнява мерки за енергийна ефективност в „старото” крило на училището. Предстои да се санира и подмени съществуващата дограма както на сградата на гимназията, така и на фасадата на спортния салон, покрива и меката връзка, която свързва училището и спортния салон. Ремонтът включва още хидро и топлоизолация на покрива на физкултурния салон. От години течащия и опасен покрив на салона беше пречка за провеждането на спортни занятия. Нов котел на твърдо гориво, в комплект с автоматично табло за управление на вътрешната отоплителна инсталация и нови отоплителни тела със съответната регулираща и спирателна арматура са само част от дейностите, които предстои да бъдат извършени.

hard admin

*

Top