Ивайловград получава държавни имоти за развитие на местни социални и стопански дейности

Правителството прехвърли безвъзмездно на община Ивайловград собствеността върху имот от 860 кв. м заедно с построената в него двуетажна жилищна сграда в с. Славеево и поземлен имот от 8,2 дка в землището на Ивайловград. Прехвърлянето е по искане на местната власт с цел задоволяване на социални и стопански нужди на населението в района

hard admin

*

Top