Извънредна сесия на Общинския съвет посочва: Пазарът в Кърджали – общински или разпродаван на парче

На извънредна своя сесия Общинският съвет в Кърджали ще вземе решение за съдбата на затъналия в дългове Пазар на производителите в областния град. Председателят на разпоредителният орган Раиф Мустафа призова групите на различните партии да вземат решение за насрочване на дата.
Припомняме, че в дневния ред на заседанието в четвъртък отпадна точката, засягаща актуализацията на финансовата оздравителна програма на тържището.
„Пазарът се явява онази разделителна линия, от двете страни на която ще застанат групите съветници при вземане на решението дали той да остане общинска собственост или да бъде разпродаван на парче”, обяви кметът Хасан Азис.
От БСП подкрепиха отпадането на точката от дневния ред, но изразиха своето притеснение относно решаването на казуса. „Не знам кой е начертал разделителната линия, но проблемът е голям. Всички искаме пазарът да е общински, но към момента дружеството не може да обслужва кредита си към банката. Необходим е дебат и обща позиция за решаване съдбата на пазара”, заяви от трибуната председателят на групата на ГЕРБ Илия Илиев.
hard admin

*

Top