Изграждат още 5 кръстовища, 8 подлеза и 8 подпорни стени между Кърджали и Подкова

Едно обединение е подало оферта за участие в търг за допълнителни дейности по отсечката Кърджали – Подкова. Това стана ясно при отварянето на предложенията в Агенция „Пътна инфраструктура”. Кандидатът е ДЗЗД „Проход Маказа” с участници „Интегрирани пътни системи” АД, „Инфраструктурна компания” АД, „Калистратов груп” ООД и „Рутекс” ООД.

Проектът предвижда проектирането и строи­телството на работи, които не са включени в договора, който вече се изпълнява. Това са 8 нови задържащи подпорни стени, които ще осигуряват нужния габарит на пътя след наложена промяна на терена вследствие на ерозионното действие на течащите води. Предвижда се и изграждане на пет пътни кръстовища и актуализация на едно, както и две зауствания. Ще се правят и осем нови подлеза (прокара) с отвори от 2 до 4 м и един селскостопански надлез с тротоар за преминаване на пешеходци. Част от плана е и изпълнението на нови пет водостока.

Строителството на допълнителни съоръжения се налага заради писма на кметовете на няколко общини. Проектът предвижда и стабилизиране и допълнително укрепване на пътни откоси и реконструкция на елементи от техническата инфраструктура.

В тръжните условия е записано, че дейностите трябва да бъдат приключени за не повече от 9 месеца след подписване на договора. Стойността на проекта ще стане ясна след отваряне на ценовото предложение, като реализацията му се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013.

Строителството на пътния участък Кърджали – Подкова започна в края на август 2011 г., а срокът за завършването му е септември тази година. Новото трасе е продължение на обхода на Кърджали, което ще е първокласен двулентов път. Дължината му е 24 км, изпълнител е ДЗЗД „Кърджали – Подкова”, а стойността на договора е 38 387 455,20 лв. с ДДС.

Пропуски в проекта бяха открити и през 2012 г. Тогава липсите бяха за част от откосите по трасето на новостроящата се отсечка. Пътят е част от Транс­европейската транспортна мрежа – коридор № 9, свързващ Финландия и Русия с Гърция през Румъния и България.

Както вече 24rodopi.com писа, в момента проблемен се оказа участъкът от Кърджали до спирка „Джебел”. Наложи се частично преасфалтиране на новоасфалтирания път.

 

На снимката: Новият път, който ще свързва Кърджали с Комотини

hard admin

One Comment;

*

Top