Изграждат „райска“ туристическа инфраструктура в община Ардино

На 29 април край Ардино бе направена символична първа копка на проект „По Дяволския мост – към райските пътеки в Ардино”.  Копката направиха кметът на община Ардино Ресми Мурад и ръководителят на строителното обединение Иван Михайлов. С нея бе даден старт на изпълнението на един дългоочакван и изключително важен проект за Ардински район.

Събитието уважиха председателят на Общинския съвет Сезгин Байрям, директорът на историческия музей в Кърджали Павел Петков, актьорът Калин Сърменов, представители на МВР, общински съветници, представители на общинската администрация, кметове и кметски наместници от общината. Тук бяха и шефовете на 4-те фирми-изпълнители.

„С реализирането на този важен проект искаме веднъж завинаги да гарантираме по-лесния достъп до емблемата на Ардино – Дяволския мост, чрез реконструкция и рехабилитация на общински път Ардино – с. Дядовци. Освен това, проектът предвижда реставрация, консервация, оборудване и експониране на културно-историческите и природни атракции – Дяволския мост, Орловите скали, Барутчийницата. Привличането на европейски средства не беше никак лесно, но съм убеден, че сме на път да разрешим проблемите за реставрацията, опазването и експонирането по привлекателен начин на недвижимите културни ценности от национално значение и да осигурим достъпа до тези атракции. Сега на дневен ред са изпълнителите. От тях очакваме срочни и качествени дейности”, каза кметът Ресми Мурад.

На свой ред, Иван Михайлов, главен координатор и изпълнител на проекта с пакет от дейности, лаконично заяви, че оттук насетне ще говорят с езика на делата си.

Проектът, на стойност  3 421 721, 32 лева, се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и държавния бюджет на Република България.

hard admin

*

Top