Издадено е разрешително на „Дънди” за изграждане на оптичен кабел и тръбопровод

Издадено е разрешение на „Дънди Прешъс Металс Крумовград „ ЕАД “ за изграждане на оптичен кабел и тръбопровод за отвеждане и заустване на отпадъчни води от бъдеща производствена площадка на дружеството в местността „Ада тепе“ до заустваща точка в река Крумовица, съобщават от Дирекция „Териториално развитие и благоустройство”.

За съдържанието на разрешението за строеж и приложението към него гражданите могат да намерят повече информация в Дирекция „Териториално развитие и благоустройство” при общинската администрация

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *