Изплащат пенсиите с ден по-рано

„Български пощи” създаде организация за по-ранно изплащане на пенсиите през месец декември, обявиха от дружеството. В пощенските станции изплащането ще започне на 6-и вместо на 7 декември  и ще приключи по-рано – на 17 вместо на 20 декември 2013 година.

На основание постановление на Министерски съвет, към пенсиите на правоимащите лица, тези на които пенсията или сборът от пенсиите, заедно с добавките и компенсациите към тях за м. декември 2013 г., са в размер до 251 лв. включително, ще се изплаща и еднократна допълнителна сума в размер на 50 лв.
hard admin

*

Top