Изселници гласуват по Интернет

  • Турските граждани, живеещи в чужбина, ще дават своя вот само за партии

Нахит ДОГУ
Изселниците, които имат двойно гражданство и живеят постоянно в България, ще могат да гласуват за изборите в Турция, без да пътуват до южната ни съседка.
Според законопроекта, който е внесен за одобрение в Меджлиса, турските граждани, живеещи в чужбина, ще могат да гласуват на местни или парламентарни избори по Интернет или с обикновено писмо, изпратено по пощата.
Законопроектът предвижда турските граждани, живеещи извън пределите на страната, да гласуват само за партии.
С приемането на закона от Турския парламент българските изселници с двойно гражданство, живеещи постоянно в България, ще могат да гласуват, без да им се налага да пътуват до Турция – по електронна поща или с писма, изпратени до Централната избирателна комисия на Турция. Засега няма направени проучвания за броя на изселниците с двойно гражданство, постоянно живеещи у нас.

информация: в. Нов Живот

hard admin

*

Top