Изследване посочи за Кърджали: Изтормозени мъже бият жените, обществото не чува шамарите

В Родопите „плющят” шамари, скандалите се коментират от съседите, но все още открито не се говори за насилието у дома. Най-честите жертви на силовата политика са дамите, а огромна група от мъжете са стресирани поради психически тормоз. Това сочат резултатите от допитване в Кърджали по проект на „Български фонд за жените”.
17 на сто от жените в Кърджали са жертви на домашно насилие, но и 7 на сто от мъжете са унижавани от жените си. На въпрос „Вие лично познавате ли човек, подложен на домашно насилие?”, 46 на сто от анкетираните отговарят „Да”. Жертви на насилие в домашно обстановка са 15 на сто от децата и 7 на сто от възрастните.
Най-честите жертви на психически тормоз обаче са мъжете в Източните Родопи, сочи анкетата. Според проучването на следващо място в региона са случаите на физическо насилие над жени и деца. Изследването в седемте кърджалийски общини показва доста по-ниски проценти на упражнено психическо насилие над деца и старци. Страданието на хората в трета възраст най-често идва от неглижирани от страна на околните.
Жертвите на домашно насилие обикновено се насочват към специализирани услуги, като едва на последно място те биват съветвани да се обърнат към полицията.
Проучването показва още, че темата за насилието у дома все още е табу в общественото пространство в Родопите. 55 на сто от анкетираните посочват, че не са имали подобни случаи, а 36% отговарят с „Да, но рядко”. В обществото пък не се говори открито за домашно насилие, което се твърди от близо половината запитани по проблема.
Един милион българки са били насилвани физически, сексуално и психически, показва най-мащабното изследване в света, реализирано от Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA). Навсякъде по света физическото, сексуалното и психологическото насилие над жените е ежедневие, случва се и във виртуалното пространство.
Проект „Създаване на устойчив механизъм за превенция на домашно насилие с участието на местните заинтересовани страни в регионите Кърджали и Смолян” е насочен към превенция на домашното насилие чрез мобилизиране на местните заинтересовани страни в двете области: социални служби, учители, неправителствени организации, които работят в тази сфера с цел минимизиране на рисковете от насилие над уязвимите групи-жени, деца и възрастни хора, и предоставяне на адекватна психо-социална подкрепа както на жертвите, така и на извършителите. Изследването в 17-те родопски общини ще продължи до месец юни.
hard admin

*

Top