Изследват деца от три училища в Кърджали за наличие на олово в кръвта

В три училища на град Кърджали ще бъде проведен биологичен мониторинг за оценка на здравния риск при деца от райони с установено замърсяване на фактори на околната среда, съобщиха от пресцентъра на Регионалната здравна инспекция.
В обхвата на изследването, което ще се проведе от 8.00 до 12.00 часа на 29 октомври със съдействието на РИО, училищните ръководства и медицински специалисти от сектор “Детско и училищно здравеопазване”, са включени 150 деца на възраст от 9 до 14 години. Те са от три училища в град Кърджали, определени по следните критерии:
– в близост до източници на замърсяване: СОУ”Йордан Йовков”, гр.Кърджали;
– отдалечени от източници на замърсяване: СОУ”Отец Паисий”, гр.Кърджали;
– контролно училище: СОУ”П.Р.Славейков” – гр.Кърджали.
Съгласно изискванията за провеждане на биологичния мониторинг, от всяко дете ще бъдат взети по две проби венозна кръв, предназначени съответно за хематологични изследвания (кръвна картина) и за определяне на наличието на олово в кръвта.
Биологичният материал ще бъде изследван в Централна клинична лаборатория на УМБАЛ „Александровска” ЕАД – София.
Изследването включва и анкетиране на всеки ученик за установяване на връзката между жизнената среда, начина на живот, наличие на наследствени фактори и настоящия здравен статус.
Всяка дейност ще бъде изпълнена в съответствие с принципите на доброволно участие, анонимност и предварително информирано съгласие.
Данните от проучването ще бъдат обработени в Националния център по обществено здраве и анализи – София.
Мониторингът е в изпълнение на Националната програма по околна среда и здраве 2008-2013 година и дейностите по него в размер на 5 хиляди лева, са финансирани от Министерството на здравеопазването.

—————————————————————–
Страхотен пътеводител за планинари и туристи – виж повече тук!

hard admin

*

Top