Изследват деца от 3 школа за наличие на олово в кръвта

На 29 януари в три училища на област Кърджали ще бъде проведен биологичен мониторинг за оценка на здравния риск при деца от екологично застрашени райони, съобщиха от Районната здравна инспекция.

В обхвата на изследването, което ще се проведе  от 8.00 до 12.00 часа на 29 януари със съдействието на РИО, училищните ръководства и медицински специалисти от детско и училищно здравеопазване, са включени 150 деца на възраст от 9 до 14 години.

Те са от три училища в област Кърджали, определени по следните критерии:

– в близост до източници на замърсяване: СОУ “Св. Климент Охридски”,  Кърджали

– отдалечени от източници на замърсяване: ОУ “Св.св. Кирил и Методий”,  Кърджали

– контролно училище: СОУ “Васил Левски” – Крумовград.

Съгласно изискванията за провеждане на биологичния мониторинг, от всяко дете ще бъдат взети по две проби венозна кръв, предназначени съответно за хематологични изследвания (кръвна картина) и за определяне на наличието на олово в кръвта.

Биологичният материал ще бъде изследван в Централна клинична лаборатория на УМБАЛ „Александровска” ЕАД – София.

Изследването включва и анкетиране на всеки ученик за установяване на връзката между жизнената среда, начина на живот, наличие на наследствени фактори и настоящия здравен статус.

Всяка дейност ще бъде изпълнена в съответствие с принципите на доброволно участие, анонимност и предварително информирано съгласие.

Данните от проучването ще бъдат обработени в Националния център по обществено здраве и анализи – София.

Мониторингът е в изпълнение на Националната програма по околна среда и здраве 2008-2013 година и дейностите по него в размер на 5 хиляди лева, са финансирани от Министерството на здравеопазването.

hard admin

*

Top