Изтеглят полски сироп за кашлица от аптеките в област Кърджали, имало риск от проблеми в сърдечния ритъм

Директорът на РЗИ в Кърджали д-р Виктор Кирчев издаде заповед да се блокират и изтеглят от аптечната мрежа наличните количества сироп за кашлица, произведен в Полша.

Забранявам снабдяването с лекарствения продукт Syresp syrup 2 mg/ ml (INN Fenspiride) на територията на област Кърджали по препоръка на Европейската Агенция по Лекарствата от 15 февруари 2019 г. за временно спиране на разрешенията за употреба на лекарствени продукти, съдържащи Fenspiride,   поради потенциален риск за проблеми в сърдечния ритъм, пише в заповедта.

Настоящата заповед да се връчи на отговорните лица за сведение и изпълнение.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *