„Изтупана от праха наредба”, „Капан” или… как престъпното бездействие на хасковското "ВиК" остави село без вода?

В медиите се появи информация, че Наредба на Община Ивайловград възпрепятства работата на хасковското „ВиК” в Ивайловград. Предлагаме ви становището на кмета на община Ивайловград Диана Овчарова:

 

Вместо от ВиК Хасково да „са бесни” и да се чудят как, „с изтупаната от праха Наредба” да оправдаят престъпното си бездействие и безхаберие, в следствие на което оставиха хората на село Славеево без вода, нека бъдат отговорно дружество и изпълняват задълженията си така, както всеки един жител на общината си изпълнява своите задължения –добросъвестно, плащайки всеки месец сметките си за вода, макар и твърде високи.

Наредбата за условията и реда за разкопаване на елементите на техническата инфраструктура на община Ивайловград, приета с Решение № 126 от 23.12.2010 г. от Общински съвет Ивайловград, господа, не е пречка да работите, нито причина да оставяте населените места в общината без вода, а улиците и тротоарите в безобразно състояние, след всяка авария!

Ръководителят на звено ВиК, район Ивайловград, Георги Петров, не би следвало да коментира дали се прилага или не Наредбата, а да я изпълнява! Той е назначен, за да решава проблемите на ВиК сектора в Ивайловград и това трябва да прави, а ако не е в състояние, нека не си търси оправдания. За времето, от приемането на Наредбата (декември, 2010 г.), до сега, в Община Ивайловград са постъпили суми, в размер на над 24 хиляди лева, от такси за издадени разрешения за разкопаване и преминаване, както и суми от депозити на БТК, ЕvN, ОББ и местни лица.

При положение, че всички други оператори и жителите на общината си плащат, съгласно Наредбата, с какво ВиК Хасково трябва да бъде привилегировано дружество и да бъде освободено от тази отговорност?

На оправданията на главният инженер на Вик Хасково – Никола Каракехайов: „Знаем, че има такава наредба на община Ивайловград, ама нямали представа…и никой не ги бил уведомил”, ще кажа: въпросният документ е публикуван в интернет страницата на община Ивайловград, а още повече, че в първия работен ден запознах новоназначения ръководител на звеното, с изискванията на Наредбата и лично, срещу подпис, му връчих писмо с изх. № 91-00-469 от 25.09.2013 г., копие от което прилагам. Изцяло преасфалтираната, само преди месеци улица в Ивайловград „Добри Терпешев” , днес вече е в окаяно състояние, а на мястото на новия асфалт е отворена огромна дупка, запълнена с кал. Само два месеца радост… толкова продължи… Тук не става въпрос за низки и дребни политически страсти! Общината, и аз като кмет, съм твърдо решена да устоявам интереса на Ивайловград и гражданите като преустановя тази порочна практика, с която парите на ивайловградските данъкоплатци, изтичат в дупките, причинени от работата на ВиК. Ще продължаваме и ще следим за стриктното изпълнение на Наредбата!

 

Диана Овчарова

Кмет на община Ивайловград

hard admin

*

Top