Илия Илиев домакинства общото събрание на „Асоциация по В и К“

Областният управител Илия Илиев бе домакин на проведеното в сряда Общо събрание на „Асоциация по В и К – Кърджали”, на което бяха приети бюджета за 2014 и проекто-бюджета за 2015 г.
На заседанието присъстваха кметовете на Кърджали, Момчилград, Кирково и Черноочене. Асоциацията е учредена през 2011 г по реда на Закона за водите като юридическо лице с участието на държавата и общините, които финансират текущата й дейност. Асоциацията се председателства от областния управител като върховен представител на държавата на местно ниво, а общините се представляват от кметовете. Правомощията й са да съблюдава стопанисването, поддръжката и експлоатацията на В и К-системите и съоръженията на територията на региона, да изгражда и поддържа регистър на ВиК- проектите, както и да участва в изработването и да контролира прилагането на регионалния и генералния план по водоснабдяване. 
На заседанието членовете на ВиК- асоциацията приеха бюджета за 2014 г, който е в размер на  5 714 лв и проектобюджета  за следващата 2015-та, който възлиза на 28 571 лв. Всеки от членовете участва с различна по размер вноска, според процентното съотношение на гласовете. Делът на държавата е 35 %, а на общините варира от 4,09 % /за Черноочене/ до 28,7% /за Кърджали/. До края на м. февруари средствата трябва да бъдат преведени по банковата сметка на Асоциацията. Общото събрание одобри и разходите за издръжка за 2015 г. Предстои оборудването на офис в сградата на областната администрация, в който ще бъдат разкрити три работни места за главен секретар /юрист/, финансов експерт и ВиК-специалист, каквито са изискванията на Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация.
На срещата бяха дискутирани и проблеми, свързани със състоянието на ВиК – мрежата и пътните връзки по места, които са пострадали при обилните валежи през последните няколко дни.
24rodopi.com
hard admin

*

Top