Илия Илиев разпореди постоянно наблюдение на водоемите

Областният управител Илия Илиев разпореди постоянно наблюдение на водните обекти на територията на седемте общини в Кърджалийско заради снеготопенето. На кметовете е възложено да контролират и ежедневно да подават актуална информация за състоянието на микроязовирите и речните корита. Към днешна дата не са констатирани критични ситуации, застрашаващи живота и здравето на населението, сочат справките. В Крумовград контролирано се изпускат потенциално опасните микроязовири Сливарка 1 и 2, а водите на река Крумовица са в норма. В Момчилградско нивата на реките Върбица и Нановица са под критичния минимум, яз. „Карамфил” прелива нормално през преливника, яз.„Нановица – 1″ е на метър под преливника, а „Нановица- 2″ е изпуснат до мъртво ниво и се поддържа почти празен заради образувало се свлачище на сухия откос, което в момента е в застой. В Ардино е пропаднала част от стената на микроязовир „Голобрад”. В община Кърджали проблемните водоеми – „Невестино”, „Мургово”, „Ястреб” и „Висока поляна” преливат леко, яз. „Жинзифово” е на 50 см от преливния ръб, а яз. „Соколяне” – на 2 м.
24rodopi.com
hard admin

*

Top