Имотните тарикати проспали терените за Водния цикъл

5 500 лева обезщетение за 200 кв. метра след жалба в съда
 
Имотните тарикати на Кърджали са проспали възможността да си прехвърлят терени, за които в момента се плащат солидни обезщетения заради Водния цикъл. Това разкриха за 24х7 Родопи” отлично осведомени източници.
Десетки декари в района на старата картинг-писта са останали общинска и държавна собственост.
„Служители от Поземлената комисия и бивши общинари успяха да сложат ръка върху много имоти на изселници във „Възрожденци”, а също така и върху общински и държавни земи на различни места в града край Арда, но не са си направили правилно сметката, че от 200 кв. метра пущинак могат да вземат до 5 000 лева”, разкриха за „24х7 Родопи” запознати с имотните далавери в Кърджали.
За обезщетенията стана дума по време на двата информационни дни по проект “Интегриран воден проект за Кърджали: Изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”.
От частните собственици, чиито земи попадат в терени за строително-монтажни работи (СМР), само един е обжалвал процедурата и претенцията за обезщетение е влязла в съда. Държавата плаща средно по 1 000 лева за стотина квадратни метра земя, която следва да бъде разкопана за полагането на тръбите. Обжалвалият не бил доволен, че ще получи 2 200 лева за 200 км. метра от имота си, който щял да бъде „глътнат” от Водния цикъл. Съдът е постановил да получи 5 500 лева.
На проведените срещи с гражданството, Митко Синабов, ръководител на проекта  и представителят на строителя Обединение „Архидос – 2013″ –  инж. Иван Чолаков,  представиха подробните планове за СМР и строежа на новата пречиствателна станция.
Жителите на „Възрожденци” се интересуваха от  това, дали ще се възстановят  улиците и тротоарите и бяха уверени, че когато бъде завършено поставянето на тръбите, те ще бъдат в същия вид преди изкопните дейности.
Жител на квартала даде предложение, тъй като уведомлението за започването и сроковете на  строително-монтажните дейности в медиите и сайта на общината явно не е достатъчно,  да се поставят  съобщения по входовете на блоковете и кварталните магазини.

По отношение на пречиствателната станция гражданите се интересуваха от това дали всички води ще бъдат пречистени от нея. Ръководителят на проекта инж. Синабов разясни, че вследствие на изпълнението на проекта, покритието с  канализационната мрежа  ще бъде 96%, като  общия брой  еквивалент жители, свързани към ПСОВ (тоест население, индустрия и големи обществени консуматори (училища, болници, обществени сгради и др.) се предвижда да бъде  58 525. 

hard admin

*

Top