Инвестират 960 бона в търсене на подземни богатства в Кирково и Златоград

Инвестиции за над 960 000 лв. в проучване на подземни богатства ще бъдат направени
 в общините Кирково и Златоград. Това ще стане след като правителството одобри издаването на разрешения за проучване на възможностите за добив на подземни богатства. Разрешение за срок от три години за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площта „Русана” получава „СИЛИКО-07 ЕООД”. Теренът е разположен в землищата на селата Бенковски, Горски извор, Дедец, Добромирци, Загорски, Здравчец, Коялоба, Козлево, Пресека, Първенци, Шипок, община Кирково, област Кърджали, и на Златоград, област Смолян. Общата стойност на планираните разходи за търсещо-проучвателните работи е 963 000 лв., а сумата за дейности по опазване на околната среда и рекултивация възлиза на 96 300 лв.
В резултат на предоставянето на разрешенията ще бъдат привлечени инвестиции в търсенето и проучването на подземни богатства и ще бъдат създадени нови работни места и заетост на инженерно-технически персонал в общините. Създават се и условия за увеличаване на суровинния потенциал на страната, съобщиха от правителствената информационна служба.
24rodopi.com
hard admin

*

Top