Инж. Айхан Мюмюн: Г-жа Тенева прави свободни съчинения, аз чистя името на институцията ДГС

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
от  инж.Айхан Мюмюн-бивш Директор на ДГС-Момчилград
Уважаема Редакция,
На сайта на уважавания от мен вестник  rodopi24x7  на 27.11.2014г. е публикувана статия със заглавие „Горският шеф на Момчилград си тръгнал с лаптоп, скенер, моторна резачка и… пистолет! Светла Тенева посрещната със заключен кабинет”. С  изненада установих, че съм тенденциозно оклеветен, защото се цитира моето име. Прави впечатление, че въпросната публикация е написана въз основа на подадена информация от страна на г-жа Тенева, която информация е изцяло в противоречие с реалните факти и обстоятелства. Фактите са напълно изопачени, което ме задължава да изложа достоверните такива. Вярно е, че е обичайна практика през последните години, особено след 1990 г., е да се налага да си чисти името гражданина, за сметка на който в средствата за масова информация е поднесена поредната “сензация”, която е богато гарнирана с измислици и недоказани обвинения в извършване на какви ли не нарушения, дори на престъпления. В случая всичко това е под формата на свободните съчинения на г-жа Тенева, които по никакъв начин не са съобразени с реалните факти и се налага пишещия настоящото опровержение, да се моли да бъде правилно разбран от читателите, че той няма нищо общо с тази мръсотия, но най-жалкото е, че тъй като е работил в ДГС-Момчилград, това петни сериозно името на тази институция.
Затова се обръщам към Вас с настоящото опровержение, за да изчистя не толкова името си, а името на институцията, която доскоро достойно представлявах, защото никой не може да хвърля с лека ръка кал по ИНСТИТУЦИЯТА  и то особено с недоказани твърдения и изопачаване на фактите.
В тази връзка,  в името на истината, както и с оглед на големия читателски интерес, аз съм длъжен да изложа фактите такива каквито са, а именно:
На 20.11.2014г. колеги от ръководството на Южноцентрално Държавно предприятие гр.Смолян  ми връчиха заповед №336 от 19.11.2014г. за освобождаването ми без предизвестие  като Директор на ДГС-Момчилград. Аз  без възражения подписах и получих заповедта, макар че същия ден ползвах платен отпуск по болест. Впоследствие след като се запознах  подробно със съдържанието на заповедта, предприех и съответните мерки за издаване на имуществото и счетоводната документация. На 24.11.2014г. зам. Директора на стопанството ми се обади по телефона и ми каза,  ако е възможно да дойда да предам кабинета и намиращата се  документация в кабинета ми. В тази връзка на 25.11.2014г. преди обяд предадох документите и ключовете на зам.Директора. На 27.11.2014г. в гр. Момчилград  издадох  зачисленото ми служебно оръжие и същевременно направих справка за водещото ми се имущество.
Получих копие от обходния лист,който е бил подготвен предварително и в мое отсъствие,след което поисках да ми направят и справка за дължимата сума на стопанството,  като бъдат изчислени и  задълженията за облекло и друго ако  има. Всички тези действия изложени по-горе мога да подкрепя с доказателства. Длъжен съм да уточня, че  наследилата ме на поста г-жа С.Тенева няма как да е заварила заключена вратата на Директорския кабинет при условие, че аз макар и да съм бях в болнични, съм си направил труда  да предам ключа на кабинета своевременно. Същото може да се потвърди от свидетели.
Заради проявения  голям интерес след моето освобождаване аз съм готов да предоставя  на пресата обходен лист и предавателно-приемателен протокол за предаденото имущество от мен, в тридневен срок след съставянето  му,съгласно заповедта за освобождаването ми.
С оглед на изложеното отправям молба към вас, да се прави по възможност предварителна проверка на такива публикации, тъй като тази, която е в настоящия ноемврийски брой на вашия уважаван вестник, в частта касаеща мен е вярна само по отношение на името ми и работното ми място.
Затова е още по-наложително да обърнете внимание на моята молба, с оглед на обстоятелството, че имате възможност да получите необходимата Ви информация, намираща се в ДГС-Момчилград, в т.ч. и трудовото ми досие и счетоводната документация, които са достъпни за съответните институции, които въз основа на законовите разпоредби могат  да бъдат установени. Необходимо е също да изслушате и другата страна, за да установите дали твърдените спрямо нея факти отговарят на действителността. Ако пък евентуално установите данни за престъпление, бихте могли да сезирате прокуратурата за това. В противен случай остава горчивия привкус, че е търсено поредното “голямо разкритие на шокиращи факти за обществено значима личност” от автора на статията, поднесено удобно под формата на публикация, въз основа на неясни и строго субективни данни будят само интерес, но игнорират закона и морала.
Вярвам, че настоящото опровержение ще бъде публикувано в следващия декемврийски брой на вестника Ви в същата рубрика, на същата страница и без да бъде редактирано по какъвто и да е начин, за да бъда поне донякъде равнопоставен с автора на публикацията в ноемврийския брой на вестника.
На снимката: След скандалното освобождаване на горски директор в Момчилград, ловците от общината протестираха пред сградата на ДГС заради проблеми с ловните полета
hard admin

*

Top