„Иновации в действие“ в Лудогорието демонстрира СУ „Васил Левски“ от Крумовград

Крумовградското училище работи с партньори от градовете Лозница и Ардино, предстоят още срещи

СУ „Васил Левски“ в Крумовград е в списъка, приет на 9 юли 2018 г., със 184 иновативни училища. Проектът постига и цели да постигне в 4-ри годишния период подобряване на качеството на образованието чрез въведените иновативни елементи по отношение на организацията и съдържанието на обучението, чрез приложените нови методи на преподаване.

Този проект даде възможност на училището да кандидатства по Национална програма „Иновации в действие“ Модул 1: „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между иновативни училища, публични изяви и продукти представящи обмена на иновации“. Като партньори по националната програма бяха сключени договори за взаимни посещения и обмяна на идеи и опит със Средно училище „Христо Ботев“ от град Лозница, област Разград с иновативен проект – Да учиш в „облака“ и Средно училище „Васил Левски“ от град Ардино, област Кърджали.

СУ „Васил Левски“ в Крумовград, прилагайки иновативния проект, извършва целенасочена, планирана и контролирана промяна, чрез въвеждане на иновативни практики, с които се решават организационни и съдържателни проблеми в образователния процес. С въвеждането и обмяната на иновации в образованието се дава възможност на учениците да подобряват образователните си резултати, мотивацията си за учене, участието си в училищния живот и да развият креативното си мислене, различни компетентности и емоционална интелигентност чрез иновативни образователни процеси, които да им помогнат професионално да се реализират след завършване на XII клас.

На 8 и 9 ноември г. група ученици, участници в свободна форма на подготовка по информационни технологии, учители и родители, участници в иновативен проект „Ние в XXI век“ посетиха СУ „Христо Ботев“ в Лозница. На плануваните дейности присъстваше група от ученици и учители от Обединено училище „Христо Ботев“ с. Друмево, област Шумен. Групата от Крумовград бе посрещната от директора на училището госпожа Румяна Костадинова и от герои от приказки. Гостите бяхме поканени в интерактивен кабинет, където учители и ученици практически представиха иновацията си в час по биология на тема: „Микроорганизми и болести, които причиняват“. Учениците по забавен начин показаха уменията си за работа в „облака“. На всички бяха предоставени учебни материали на хартиен носител, с което гостите станаха съпричастни към иновативния урок. На срещата присъстваха и експерти от РУО Разград.

В дейностите по НП „Иновации в действие“ предстои посещение в СУ „Васил Левски“ в Ардино на 15 и 16 ноември. На 22 и 23 ноември СУ „Васил Левски“ в Крумовград отваря врати и очаква своите нови иновативни приятели от градовете Лозница и Ардино.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *