Интеграционните политики: План в Ардино за турци, българи и други, но без роми! 4 жертви на домашно насилие

План за действие на община Ардино за подкрепа на интеграционните политики за периода 2012-2014 г. прие на първото си заседание за тази година Общинският съвет. Стратегията предлага целенасочен интегриран подход към гражданите и не изключва предоставянето на подкрепа за лица в неравностойно положение и от други етнически групи в съответствие с изискванията на националната стратегия.

При изготвянето на общинския план бе направен анализ на ситуацията в Ардино. Етническата структура на населението се определя като смесена, но без ромско население. Хората от общината са се самоопределили като българска, турска и друга. В групата „лица на улицата” на територията на община Ардино попадат 8 души. Основният проблем на тази група е липсата на социални контакти, на сигурност, възможност за справяне с ежедневни трудности и нежеланието им да се интегрират в обществото.

 

4 жертви на домашно насилие

 

Броят на жертвите на насилие и трафик в община Ардино е 4 души. Според анализа основният проблем на тази група е намаленият социален контрол, тяхната затвореност и ограничен социален обмен като цялостна група.

В плана за интегриране влизат областите образование, здравеопазване, конкретни дейности за постигане на целите, жилищни условия, заетост и безработица, култура и медии. Върховенство на закона и недискриминация е оперативната цел на програмата, каза кметът на общината Ресми Мурад.

Живко ТЕНЕВ

Снимка: Гюнер ШЮКРИ

hard admin

*

Top