Интернет достъпен и в селата

  • Съюзът за възстановяване и развитие въвежда хора в ползването на модерните технологии

"Георги КУЛОВ
Над 300 души от Стамболово и Минерални бани, Хасковска област, са въведени в информационните технологии след усилена работа с компютри. Над 500 души са преминали през новосъздадените телецентрове в двете общини. Това съобщиха за “Нов живот” от Съюза за възстановяване и развитие, базиран в Хасково.
Създаването на телецентровете е по проекта “Информационен достъп”, който се финансира по програма ИНТЕРРЕГ IIIФ Кадсес на Европейския съюз.
Партньори на Съюза за възстановяване и развитие са общини от Гърция и Италия, Техническият университет в Дрезден, Германия, Фондация за бизнес и прогрес от Краков, Полша, Централната държавна административна служба в Загреб, Хърватска.
Целта на проекта е да се изградят два телецентъра в общините Стамболово и Минерални бани, където да се осигури съвременен интернет достъп и всички съпътстващи го съвременни услуги.

Телецентровете са обществени компютърни клубове, които предлагат достъп до интернет на всеки желаещ. Проектът е на стойност 104 280 евро. Двадесет процента от сумата се съфинансира от Съюза за възстановяване и развитие.

информация: в. Нов Живот

hard admin

*

Top