ИПИ: Кърджали изпревари Хасково

Средният годишен  доход на човек в Източните Родопи е 3 483 лева
Област Кърджали е сравнително слабо развита, макар и през последните години да бележи напредък. Доскоро най-бедната област в страната, Кърджали вече изпреварва някои области, включително и съседната област Хасково  по Брутен вътрешен продукт (БВП) на човек от населението.
Това се казва в анализ на Института по пазарна икономика. БВП на човек от населението в Кърджалийско е 5 030 лева, а в област Хасково – 5 002 лева.
„Брутният вътрешен продукт на човек от населението в област Кърджали е на относително ниски нива спрямо средните за страната. Въпреки това областта бележи подобрение -доскоро най- бедната област в страната успя да изпревари през последните години пет-шест области, сред които Видин, Монтана, Силистра, Сливен и Хасково. В разгара на кризата (2010 г.) заетостта в областта е една от най-ниските в страната, но през последните една-две години се наблюдава подобрение, като заетостта вече доближава 45% при населението на 15 и повече години”, отбелязват експертите от ИПИ.
Демографските процеси в областта са по-благоприятни спрямо преобладаващите в страната, като предизвикателствата са основно по отношение на механичния прираст на населението. Преобладаващото селско население е отличителна черта на областта и обуславя икономическите реалности, а именно – слаба икономическа активност и ниска заетост, които от своя страна са основен фактор за бедността в областта.
Интересни контрасти се наблюдават в образованието. От една страна, откроява се силно средно образование, тоест нисък процент на напусналите и високи резултати на матурите, но от друга страна, делът на висшистите сред възрастното население е рекордно нисък за страната, което обяснява и липсата на квалифицирани кадри, сочат от ИПИ.
Според експертите, икономическите предизвикателства не пречат на гражданите на Кърджали да бъдат относително удовлетворени от условията на живот в областта. Малкото престъпления и добрата околна среда са ключовите фактори, които могат да обяснят този резултат.
Средногодишният доход на лице от домакинството през 2012-та е бил 3 483 лева.
hard admin

*

Top