Ирландци обучаваха млади предприемачи в Ардино

Гюнер ШЮКРИ

В община Ардино се проведе обучение на тема „Култура на бизнес мисленето – планиране, контрол и корекции”. Събитието бе първото от четири обучения по предприемачество и част от проект „Предприемачество без граници”.
В обучението участваха 25 млади ардинци, предварително избрани с конкурс. Лекцията се проведе посредством видео – конферентна връзка с офиса на ИКТ Клъстер и високотехнологичния инкубатор – Корк БИЦ в град Корк, Ирландия.
В рамките на обучението особено внимание бе обърнато на темите „Какво означава да правиш бизнес и да бъдеш предприемач”, „Предприемаческо мислене, възможности за финансиране на бизнес начинания в селските региони”, „Финанси за мениджъри „нефинансисти”, „Създаване и мотивиране на екип”, „Как да се справим с неуспеха и да се поучим от грешките”.
Лектори бяха специалисти по предприемачество и успели предприемачи от България и Ирландия.
Основната цел на проекта е развитие на човешките ресурси, подобряване на качеството на живот и насърчаване на социалното включване в Община Ардино чрез развитие на предприемачеството, посредством трансфер на европейски добри практики и ноу-хау и използването на информационните и комуникационните технологии.
hard admin

*

Top