Искат нова защитена местност в Крумовградско

Да се обяви нова защитена местност на територията на община Крумовград предлагат специалисти, работили по проучване на биологичното разнообразие в района на рида Мъгленик. Това стана по проект, който се изпълнява от природозащитно сдружение “Биосфера”.
Деветте работни екипа са установили наличието на над 219 вида висши растения, 9 вида земноводни и 10 вида влечуги на изследваната територия. Нов вид прилеп за Източните Родопи бе открит при проучванията. Това е малкият вечерник, който обитава северните склонове на Мъгленик. Открити са още осем нови за района видове прилепи. Тук има 24 вида грабливи птици, защитени от Закона за биологичното разнообразие.
Ридът Мъгленик е и единственото място в Източните Родопи, където има запазени стари гори от зимен дъб и цер. Тук са едни от малкото в България находища на южния белогръб кълвач.
В Министерството на околната среда и водите е внесено официално писмо с молба за възлагане на задание за изготвяне на документация за обявяването на нова защитена местност с име “Мъгленишки рид” с приблизителна площ от 4 000 хектара.
С обявяването на новата защитена местност в община Крумовград се цели защита на биологичното разнообразие в региона, както и да се осигури устойчивото ползване на горските ресурси.

информация: в. Нов Живот

hard admin

*

Top