Испания търси берачи на ягоди

Агенцията по заетостта набира кандидати за бране на ягоди в Испания. До 20 декември желаещите, които трябва да са на възраст до 45 г., трябва да подадат в Бюрата по труда в страната – молба за допускане до интервю; автобиография с изчерпателна информация за професионален опит в растениевъдството и овощарството. Необходимо е да посочат степента на евентуалните разговорни умения по испански или друг език. Представя също саморъчно написана и подписана от кандидата декларация, че не страда от сърдечносъдови заболявания и болести на опорно-двигателния апарат; копие на първа страница (с лични дани) на международния паспорт, като валидността на паспорта не трябва да изтича преди 1 септември 2008 г.

статия в. Нов Живот

hard admin

*

Top