Италиански експерти обменяха опит в Кърджали

Италиански експерти от Областна администрация Венето се запознаха с работата на колегите си от администрацията в Кърджали. Емануеле Брусаменто и Флорио Иван Кампаньола обмениха опит с кърджалийци по проекта „Хората в администрацията – ключ към европейско сътрудничество”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”. Партньори по проекта са областните администрации в Пазарджик, Пловдив, Кърджали, Смолян , Хасково и организацията ESU – Падуа към Областна администрация Венето.

Гостите коментираха практиката по отношение на човешките ресурси и разказаха за италианския опит. Емануеле Брусаменто и Флорио Иван Кампаньола посетиха също Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково.

Преди две седмици представители на всички участниците в проекта от областите в Южен централен район за планиране у нас и от област Венето подписаха протокол за намерения. Той предвижда обмяна на добри практики, представяне на управленски практики за развитие на територията, подпомагане на контактите между предприемачите и учебните заведения, търсене на възможности за съвместни проекти, стимулиране на културния и туристическия обмен.

hard admin

*

Top