И си спомниха, че са слезли от баира!?

Живеещи в кърджалийския квартал „Възрожденци” претърколиха няколко пъти съд за смет, тип „бобър”, бутнаха го на долната площадка, разпиляха боклука и доволно отсякоха „Ох, бе, и в Кърджали да живеем, никога няма да забравим, че сме слезли от баира!”.
hard admin

*

Top