Йовковци снимаха клип на английски за Кеймбридж

Малките йовковци започнаха участие в художествено-музикално състезание организирано от Асоциация на Кеймбридж училищата в България. Второкласниците от Кърджали и техните учители по английски език Нарин Михайлова и Стоян Георгиев подготвиха клип с песен на английски език, с който се включиха в националното състезание. То се провежда ежегодно в рамките на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България. Основната му цел е да стимулира учениците да използват английския език извън учебната стая по креативен начин и да подпомага учителите да развиват интереса на учениците към езика. Победители в състезанието са две произведения, които се определят от специална комисия и от отворено гласуване в интернет от всички ученици и учители от Асоциацията. Победителите и наградите се обявяват и връчват на ежегодната национална конференция на преподавателите по английски език „Ден на Кеймбридж”.
hard admin

*

Top