Йовковци строят от Рилския манастир до Софийската синагога

Клуб „Архитектурно макетиране” работи в кърджалийското СОУ „Йордан Йовков”. Той е в рамките на проект “Образователна интеграция на учениците от СОУ “Йордан Йовков”, финансиран от Европейския социален фонд.
В работата му се включиха 28 ученици на различна възраст и от различни класове. Това наложи те да бъдат разделени в две групи от по 14 човека за по-ефективна работа. Всички участници бяха предварително запознати с изготвения индивидуален план за работата на клуба. Бяха закупени необходимите пособия и материали за изработване на макети от картон, интересни енциклопедии по сградостроителство и др.
В края на работата по проекта у учениците ще се формират модели и норми на поведение в мултикултурна среда. Ще бъде изготвена голяма изложба с мащабни макети-копия на известни исторически паметници на изкуството и културата в България: Рилския манастир, Александровите къщи от Златоград, Крепостта Бабини Видини кули, Крумовият дворец в Плиска, Светилището на Орфей при с. Татул, Софийската синагога, Асеновата крепост и др.
 
hard admin

*

Top