Йовковци съградиха Крумовия дворец

С много майсторство и умение малките строители и архитекти от клуб  “Архитектурно макетиране” в СОУ „Йордан Йовков” възпроизвеждат в макети редица шедьоври на архитектурата, които ще покажат на голяма заключителна изложба в Дома на културата в Кърджали през месец април. Клубът, създаден по проект “Образователна интеграция на учениците от СОУ “Й. Йовков” гр.Кърджали”, функционира повече от  година с две групи ученици,  ръководени от преподавателя по изобразително изкуство Веселин Тенчев. “Участниците в него усвояват умения за създаване макети на различни сгради и обекти. Между тях могат да се видят макетите на крепостта Баба Вида, на Патриаршията на Царевец във Велико Търново, на Рилския манастир, на цяло възрожденско селище и др. Учениците споделят, че безспорно най-интересният макет, който са изработили, е на величествения Крумов дворец, издигал се някога в старата българска столица Плиска. В хода на работата над макета учениците от клуба са се запознали с историята на неговото създаване, благодарение на сладкодумния си преподавател. Построен в центъра на града от огромни каменни блокове, е най-голямата и силно укрепена монолитна сграда в цяла Европа до 811 година. Дворецът е построен от сина на хан Аспарух-Тервел, наречен Спасителя на Европа и провъзгласен за първи български светец за това си дело. Историците именуват двореца като “Крумов”, защото по-късно хан Крум го преустройва като своя последна обитател, преди византийският император Никифор да го опожари. Затова си грозно деяние надменният чуждоземен владетел заплаща с главата си.
hard admin

*

Top