Казармите в Ардино са построени през 1937 година, местните работили ангария, войниците ги малтретирали

Разказва 88-годишният Сали Ахмедов, жител на Ардино:
Казармите в Ардино са построени през 1937-38 година. На мястото им е имало няколко къщи, които са били иззети и съборени, а собствениците били финансово компенсирани. Една от разрушените къщи била на известния по онова време в града Хапчъ Хасан.
За изграждането на казармените сгради са били използвани местните жители, като всички мъже над 18 годишна възраст са били задължавани да работят „ангария” (безплатно) между 5-10 дни на месец.
Камъните за основите са били докарани от кариерата в кв. „Любовна чешма” на гръб. Двама войници слагали камъните на гърбовете на хората, имало е случаи когато камъкът е бил тежък и ако човекът, който трябва да го носи не издържи, го налагали с пръчки като истински роби.
Тухлите били изпечени между Горичево (Кайрак махала) и сегашното СОУ „В. Левски”. Още горещи, тухлите натоварвали в специални сандъци на гърба на хората и през 10 метра е имало войници с пръчки, които налагали жестоко всеки движещ се по-бавно. Отговорник е бил Пешо, безмилостен тип, който е тормозил жестоко хората.
Записа: Гюнер Шюкри
hard admin

*

Top