Кампанията „Санирайте домовете, държавата плаща 75%” продължава

За трети пореден път Министерството на регионалното развитие стартира информационна кампания по проекта за „Енергийно обновяване на българските домове”.
Всички жители на региона ще могат да научат повече относно проекта в дните 10-11 октомври от 15 до 18,30 часа пред сградата на Община Кърджали, както и на 12 октомври от 10,30 до 14 часа отново пред общинската администрация.
По време на информационната кампания ще се проведат и срещи с управители на етажната собственост, на които ще се даде отговор на въпроси и казуси, свързани с участието на собствениците в проекта и всяка допълнителна информация, интересуваща лицата.
Информационната кампания ще се проведе в общо 36 града в периода до 23 октомври 2013. Във всеки от тях ще бъде разположен информационен кът, в рамките на който гражданите ще имат възможност да получат детайлна информация и да бъдат консултирани от експерти във връзка с кандидатстването по проекта.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 50 млн. лв. Целта на проекта е осигуряване на по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради в градските центрове чрез повишаване на качеството на жизнената среда и изпълнение на мерки за енергийна ефективност. За всяка одобрена сграда собствениците получат финансова помощ до 75% от стойността на бюджета за обновяване на съответната сграда. От оперативната програма ще се покрият изцяло разходите за обследване за установяване на техническите характеристики на сградата, включително изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност.

—————————————————————–
Специална оферта в хотел Арбанаси за зимния сезон

hard admin

*

Top