Канадци ще строят новия цинков завод в Кърджали

Канадската компания SNC Lavalin e избрана за главен изпълнител на проекта за цялостно обновяване и модернизация на новото цинково производство в Кърджали.
Приключи заключителният етап на конкурса по избор на главен изпълнител за изграждане на цинковото производство в Кърджали.
На 31.10.2013 г.  между „Хармони 2012″ ЕООД – възложител по проекта и канадската компания SNC Lavalin беше подписан договор за цялостното модернизиране и реконструкция на “Ново цинково производство” в Кърджали. Инвестицията ще бъде една от най-големите за областта от десетилетия насам. Очаква се постепенно разкриване на много нови работни места и допълнителни възможности за реализация за младите специалисти в региона.
Избраната SNC Lavalin е най-голямата компания за инженеринг и строителство в Канада, специализирана в областта на металургията и добивната промишленост. Дружеството има натрупан завиден опит в много национални и международни проекти, свързани с изграждане и модернизация на мощности за производство на цинк. Като конкретни примери могат да бъдат посочени: Prairie Creek Mine Project, Northwest Territories, Канада през 2008 г. с възложител Canadian Zinc Corporation, Brunswick Smelter Expansion, New Brunswick през 2011 с възложител  Xstrata Zinc Canada и др.
„Със задоволство мога да заявя, че успешно приключи този първи етап на проекта. Бих желал да благодаря на всички участници в преговорите – на работните екипи, експертите, PNL и другите консултанти, които свършиха огромна по обем и количество работа. Уточнени бяха много технически аспекти, детайли, дейности и срокове, но това е едва началото.  Предстои ни дълъг път за цялостното преустройство и модернизация на  цинковото производство, включващо мащабна реконструкция на производствените сгради, цялостна подмяна на машините и съоръженията и изграждането на модерно структурно определящо предприятие за производство на цинк, както в страната, така и на Балканския полуостров. Новото цинково производство ще отговаря на всички  норми за опазване на околната среда, въздуха, почвата и водите. За постигането на тези цели нашият екип ще разчита както на професионализма на колегите ни от SNC при съвместната ни дейност, така и на сътрудничеството ни с държавната и с общинската администрация, с които до момента работим в много добър синхрон”,  коментира приключилите преговори Иван Елкин – управител на Хармони 2012.
На снимките:
Иван Елкин – управител на Хармони 2012 (вдясно) и Marc Lecron, Vice-President Downstream Fertilizers, General Manager at SNC Lavalin
Макет на новия ОЦК
hard admin

*

Top